Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Thay mặt GĐ ban thực hiện các nhiệm vụ của Ban Quản trị Nguồn nhân lực theo phân công

2. Phụ trách các hoạt động tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

3. Tổ chức triển khai các chương trình văn hóa doanh nghiệp

4. Chủ trì triển khai một số dự án quản trị nhân sự

5. Tham gia tư vấn, kiểm soát hoạt động quản trị nhân sự tại các Công ty thành viên 

Job Requirement

- Nền tảng Chuyên môn sâu, tư duy quản trị nhân sự hiện đại

- Ưu tiên kinh nghiệm về các mảng Phát triển tổ chức, Đào tạo phát triển, Văn hóa doanh nghiệp, Quan hệ lao động, kinh nghiệm ở vai trò quản lý tại các doanh nghiệp có mô hình Tập đoàn

- Say mê, tâm huyết với nghề nhân sự

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 4
 • Posted: 21/02/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.