Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Quản lý, điều phối nhân sự

 • Đề xuất các buổi training nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên
 • Quản lý và điều phối tuyển dụng nhân sự
 • Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, sa thải nhân sự
 • Đánh giá KPI nhân viên định kỳ
 • Tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào do Công ty phát động

2. Quản lý vận hành khu đô thị/tòa nhà

 • Chủ trì công tác Xây dựng kế hoạch quản lý vận hành của các dự án khu đô thị/nhà ở
 • Chủ trì xây dựng ngân sách, tại tất cả các mảng dịch vụ nhằm đạt được mục tiêu hài lòng của cư dân/khách hàng;
 • Tìm kiếm, đàm phán hợp đồng với các đơn vị cung cấp dịch vụ
 • Giám sát việc cung cấp hiệu quả các dịch vụ khác nhau trong phạm vi ngân sách hoạt động đồng thời đáp ứng hoặc vượt mức cam kết về mức độ dịch vụ theo hợp đồng đã ký.
 • Tổ chức thực hiện đo lường mức độ thỏa mãn về dịch vụ của khách hàng.
 • Phối hợp với bộ phận marketing thực hiện các chương trình quảng cáo khuyến mãi theo yêu cầu của công ty
 • Phát triển và triển khai các sự kiện và hoạt động xã hội công cộng để thúc đẩy cuộc sống cộng đồng và kết nối xã hội giữa các cư dân

3. Tổ chức hội nghị nhà chung cư/cư dân

 • Chủ trì tổ chức hội nghị nhà chung cư/cư dân
 • Họp và giải quyết các vấn đề liên quan giữa CĐT và cư dâ n
 • Giám sát hoạt động quản lý tài sản và giám sát việc bàn giao tài, quản lý việc khắc phục hư hỏng tài sản và tài khoản cho Ban quản lý khu chung cư khi thành lập

4. Bàn giao hạ tầng kỹ thuật

 • Chủ trì việc lên kế hoạch và triển khai kế hoạch bàn giao hạ tầng kỹ thuật cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi dự án đủ

5. Đề xuất, tham mưu, báo cáo

 • Lập báo cáo phân tích ý kiến của khách hàng để cải tiến chất lượng dịch vụ công việc
 • Tham mưu cho Giám đốc Ban ban hành các chính sách dịch vụ khách hàng
 • Đề xuất phương án giải quyết đối với trường hợp các khoản phí nợ xấu, nợ quá hạn của khách hàng.
 • Đề xuất các quy trình, biện pháp để cải tiến chất lượng dịch vụ
 • Soạn thảo quy chế, quy trình, quy định thuộc phạm vi công việc

Job Requirement

 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý vận hành khu đô thị/ nhà ở cao tầng tại vị trí tương đương, hoặc 05 năm kinh nghiệm vị trí Chuyên viên cao cấp.
 • Có kinh nghiệm quản lý thấp tầng, cao tầng quy mô khu đô thị, có kinh nghiệm quản lý khu đô thị có yếu tố nghỉ dưỡng.
 • Tiếng Anh giao tiếp thành thạo phục vụ công việc

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 4
 • Posted: 21/02/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.