Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Công tác quản lý thiết kế

- Chủ trì công tác lập Hồ sơ thiết kế các Dự án nghỉ dưỡng (Quy Hoạch – các bộ môn Quy hoạch, hạ tầng hoặc Kiến trúc, kết cấu MEP đối với Công trình)

+ Kiểm soát công tác thiết kế, thẩm tra của Đơn vị tư vấn;

+ Nghiệm thu sản phẩm thiết kế, sản phẩm thẩm tra.

 • Chịu trách nhiệm trình TGĐ, BLĐ trong hệ thống VPI (Văn Phú – Invest) các Hồ sơ, đề xuất, báo cáo các lĩnh vực chuyên môn được giao.
 • Phối hợp với các Ban R&D, Ban Phát triển dự án nghiên cứu ý tưởng đầu tư các dự án nghỉ dưỡng, trong phạm vi chuyên môn Quy hoạch/Kiến trúc.

- Chủ trì xây dựng và kiểm soát các tiêu chí thiết kế đúng theo nhận diện thương hiệu các sản phẩm của hệ thống VPI.

- Kiểm soát thiết kế theo Quy trình kiểm soát và hỗ trợ Công ty thành viên trong công tác thực hiện Hồ sơ thiết kế với các Công ty thành viên.

- Chủ trì Thẩm tra thiết kế công trình, dự án đầu tư của các Công ty thành viên khi được Cấp trên giao.

- Ứng dụng linh hoạt các kỹ thuật/công cụ. Chủ động tìm hiểu và sử dụng được các kỹ thuật khó. Khai thác các kỹ thuật/công cụ chính phục vụ công việc. như: Revit, Naviswork, Autocad, 3D max...

- Hiểu biết sâu rộng về Pháp lý các dự án BĐS, đặc biệt về mảng nghỉ dưỡng.

- Có kỹ năng tổng hợp thông tin, giao tiếp hiệu quả và Quản lý công việc tốt.

2. Công tác tham mưu, giám sát

- Hỗ trợ Tổng Giám đốc phối hợp cùng Khối Phát triển dự án trong công tác phát triển quỹ đất

- Chủ trì các công tác thiết kế (Lên ý tưởng, quy hoạch…) lựa chọn và đánh giá tư vấn thiết kế

- Quản lý, giám sát tiến độ PTDA và các công tác thiết kế

- Phối hợp cùng Công ty Quản lý dự án, Ban Quản lý dự án làm việc với Đơn vị thiết kế, Đơn vị thi công điều chỉnh Thiết kế (so với phê duyệt) theo yêu cầu dự án của VPI đầu tư.

3. Thực hiện các công việc khác trong phạm vi công việc theo yêu cầu của Cấp trên.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kiến trúc, Quy hoạch…

- Tuổi từ 28 – 40;

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm thiết kế, Quản lý thiết kế trong đó ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (liên quan đến mảng khách sạn - nghỉ dưỡng)

- Có mối quan hệ và đã từng liên hệ với các đơn vị tự vấn thiết kế trong và ngoài nước (mảng khách sạn – nghỉ dưỡng).

- Có kinh nghiệm trong việc quản lý tư vấn (khi tham gia ngay từ giai đoạn lập NVTK và nghiên cứu định hướng đầu tư)

- Có quan điểm tạo yếu tố bền vững môi trường và cảnh quan khu vực dự án

- Kỹ năng tổ chức, quản lý, điều hành tốt;

- Khả năng tổ chức thực hiện công việc.

- Khả năng tổng hợp, làm báo cáo.

- Khả năng thuyết trình tốt.

- Kỹ năng đàm phán, thương lượng tốt

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/11/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.