Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Tham mưu cho Ban Lãnh đạo về các chiến dịch truyền thông, quảng bá Công ty, các dự án và phân khúc sản phẩm BĐS của Công ty.

 • Hoạch định và phát triển chiến lược Marketing ngắn hạn và dài hạn của Công ty phù hợp với chiến lược kinh doanh chung của Công ty.

 • Nghiên cứu các hình thức truyền thông, tiếp thị và chăm sóc khách hàng và các đối thủ cạnh tranh khác để xây dựng những phương án truyền thông đạt hiệu quả.

 • Sáng tạo, đề xuất ý tưởng các chương trình hỗ trợ bán hàng dự án, ý tưởng và kế hoạch quảng bá thương hiệu Công ty.

 • Tổng hợp và quản lý ngân sách Marketing các dự án hàng quý, hàng năm và phân bổ ngân sách hợp lý; Định hướng và điều chỉnh mức ngân sách dự kiến phù hợp cho từng hạng mục marketing.

 • Lập kế hoạch Marketing chi tiết bao gồm các công cụ, hạng mục, cách thức triển khai kèm chi phí theo từng giai đoạn cụ thể.

 • Lập kế hoạch và triển khai sự kiện bán hàng dự án/quảng bá thương hiệu; thực hiện báo cáo, đánh giá kết quả sau sự kiện, chương trình truyền thông - quảng bá dự án.

 • Lập kế hoạch và tổ chức sự kiện, phối hợp tổ chức sự kiện nội bộ.

 • Giám sát thực hiện kế hoạch marketing của các dự án, đảm bảo yêu cầu quảng cáo dự án.

 • Phối hợp với Trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị khác để cùng thống nhất chiến lược phù hợp cho hoạt động kinh doanh nói chung và marketing nói riêng.

 • Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động quảng bá thương hiệu, hình ảnh, sản phẩm của Công ty ra công chúng.

 • Tổ chức thực hiện các hoạt động mở kênh bán, phát triển đối tác theo kế hoạch marketing - kinh doanh.

 • Nghiên cứu, lựa chọn và đo đếm hiệu quả các công cụ, hạng mục, cách thức triển khai kèm chi phí theo từng giai đoạn cụ thể.

 • Tổ chức thực hiện các hoạt động và chương trình nghiên cứu thị trường am hiểu khách hàng.

 • Lên ý tưởng cho các chiến dịch truyền thông, quảng cáo, sự kiện ( Lễ mở bán , ra mắt/ giới thiệu dự án, kickoff, v.vv)

 • Triển khai thực hiện các hạng mục tài liệu bán hàng cho dự án ( sản xuất phim ảnh 3D, TVC, saleskit, v.vv)

 • Triển khai thực hiện các hạng mục quảng cáo truyền hình, phát thanh, Outdoor, POSM, v.vv

 • Thực hiện và theo dõi các chiến dịch PR – Marketing theo kế hoạch được duyệt.

 • Theo dõi chi phí theo kế hoạch đã được duyệt trong quá trình triển khai.

 • Thực hiện công việc khác được giao của trưởng phòng / giám đốc ban.

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên, Chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế đối ngoại hoặc tương đương

Kiến thức chuyên môn:
- Am hiểu tiếp thị sản phẩm; am hiểu sản phẩm, dịch vụ ngành bất động sản, tài chính.
- Am hiểu lập kế hoạch và dự tính ngân sách.

- Am hiểu về triển khai các hoạt động marketing đa kênh, đặc biệt triển khai thực chiến offline marketing kết nối kinh doanh.

Kinh nghiệm chuyên môn: tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và tiếp thị, sự kiện trong đó có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS, tài chính và các ngành liên quan.

Kỹ năng mềm: Tư duy phản biện, Sáng tạo, Tính tổ chức cao, Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và tạo dựng mối quan hệ trong tổ chức lớn.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh theo trình độ quy định dành cho vị trí

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 11/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.