Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Uniform
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Business Expense
  • Annual Leave
  • Sport Club

Job Description

1. Công tác hành chính, văn thư

  • Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu
  • Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết    

2. Công tác thư kí​                                  

  • Tiếp nhận đăng ký lịch làm việc với Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh. Đề xuất, tổng hợp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác của Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh định kỳ hoặc đột xuất. 
  • Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hoàn chỉnh của các tài liệu, hồ sơ từ các Phòng/Ban trình ký hoặc xin ý kiến Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh theo quy định và thông báo kết quả tới các phòng ban.     
  • Tham dự, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp của Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh để phục vụ việc quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc.
  •  Dự thảo các văn bản theo sự phân công của Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh để Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh  ký gửi các Phòng/Ban/Bộ phận/Đơn vị/Cơ quan, đối tác.    
  • Giúp việc cho Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh trong quan hệ đối nội và đối ngoại khi cần thiết. 
  • Biên phiên dịch tài liệu khi có yêu cầu.                                                     

Job Requirement

  • Tốt nghiệp Đại học Chính quy trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Ngoại giao, Ngoại ngữ và các chuyên ngành phù hợp khác.
  • Tiếng Anh giao tiếp thành thạo ( tiếng anh TOEIC 700 điểm trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng anh khác tương đương, ưu tiên ứng viên du học).
  • Từ 2 – 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Bất động sản, quản lý vận hành, retail …

Similar Jobs

  • Location: Ha Noi
  • Required skills:
  • Number of positions: 1
  • Posted: 17/03/2023
  • Location: Ha Noi
  • Required skills:
  • Number of positions: 1
  • Posted: 15/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.