Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh, sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT, TNCN, TNDN.
 • Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
 • Kế toán thanh toán/ hạch toán phát sinh/ tính phân bổ các chi phí liên quan đến hoạt động quản lý vận hành sau đầu tư
 • Đối chiếu doanh thu hoạt động vận hành với chủ đầu tư.
 • Phối hợp đối chiếu, rà soát công nợ khách hàng (thay chủ đầu tư)
 • Lập báo cáo tài chính theo Quý, Bán niên, Năm. Lập báo cáo quyết toán thuế năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho kế toán phần hành.
 • Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
 • Cung cấp số liệu cho Ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng trong Tập đoàn khi có yêu cầu.
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.
 • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục/cải tiến

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Tài chính - Kế toán

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm kế toán và 02 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp.

Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thực hiện nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.

Có kiến thức căn bản về quy trình kinh doanh của công ty.

Ưu tiên có mối quan hệ tốt với các tổ chức cơ quan thuế, kiểm toán.

Nhanh nhẹn và chịu được áp lực công việc cao;

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/11/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.