Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Quản lý và phát triển hệ thống Sales-inhouse: Xây dựng kế hoạch (chính sách hoa hồng, chính sách thưởng, chương trình đào tạo ngắn hạn, dài hạn, chương trình chăm sóc…) phát triển hệ thống đại lý phân phối chiến lược theo thị trường, sản phẩm, dự án án….

2. Thẩm định kế hoạch kinh doanh và kế hoạch MKT: Chính sách bán hàng, hoạt động MKT, tổ chức sự kiện của Đại lý để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và bám sát kiểm tra đưa giải pháp hỗ trợ (khi cần)

3. Phối hợp cùng các bộ phận Chuyên trách đánh giá cơ hội kinh doanh dự án: Module sản phẩm, tiện ích dịch, giá bán, CSBH…

4. Công tác khác theo yêu cầu của lãnh đạo Ban.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế, Thương mại và các chuyên ngành liên quan...

- Tối thiểu 03 – 05 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh BĐS;

- Có am hiểu tốt về kinh doanh bất động sản;

- Có khả năng phân tích và nhạy bén với những cơ hội thị trường; có mối quan hệ rộng;

- Có quan điểm làm việc hoặc định hướng công việc rõ ràng;

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.