Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Lập phương án, hoàn thiện hồ sơ thủ tục vay hạn mức từ các ngân hàng để phục vụ nhu cầu vốn lưu động của các công ty trong Công ty;

2. Căn cứ vào kế hoạch đầu tư, phát triển của Công ty và tiến độ thực hiện các dự án để lập kế hoạch thu xếp nguồn vốn, chuẩn bị hồ sơ tài liệu phục vụ việc thu xếp khoản vay, phát hành trái phiếu; hạn mức bảo lãnh cho người mua nhà…

3. Tiến hành đàm phán các nội dung thỏa thuận, hợp đồng liên quan đến việc huy động vốn với các cấp chuyên môn của các Ngân hàng, tổ chức tài chính để huy động vốn cho Công ty;

4. Lập các phương án đầu tư chuẩn bị hồ sơ liên quan cho việc huy động vốn cổ phần từ các quỹ đầu tư, tổ chức tài chính;

5. Nghiên cứu, rà soát các khoản vay, hạn mức hiện tại của Công ty để lập báo cáo quản trị nguồn vốn từ đó đưa ra các kế hoạch trả nợ dài hạn và các phương án, giải pháp và trực tiếp tiến hành việc cơ cấu lại các khoản vay của Công ty nếu có;

7. Lập kế hoạch công việc và báo cáo kế hoạch công việc định kỳ hàng tuần/tháng/quý theo quy định của Công ty;

8. Thực hiện các công việc khác trong phạm vi công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

Tốt nghiệp các trường Đại học trở lên chuyên ngành: Kế toán, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng.

Ưu tiên có các bằng cấp chuyên môn như ACCA/ CPA/ CFA.

- Ưu tiên ứng viên sinh năm 1995 - 2000
- Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.