Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Phát triển tổ chức

Nghiên cứu, đánh giá, đề xuất thiết kế Mô hình tổ chức (SĐTC, CNNV, Vị trí công việc, Phân cấp nhân sự,…) của Công ty/Đơn vị;

Theo dõi, cập nhật các thay đổi/điều chỉnh liên quan đến Mô hình tổ chức của Công ty/Đơn vị;

Xây dựng, hướng dẫn triển khai công cụ đánh giá và phát triển tổ chức (Định biên nhân sự, Hiệu suất cá nhân, Năng lực đội ngũ,…) của Công ty/Đơn vị;

Rà soát, đề xuất phương án triển khai công cụ đánh giá và phát triển tổ chức của Công ty/Đơn vị;

Triển khai áp dụng công cụ đánh giá và phát triển tổ chức và phân tích, báo cáo kết quả triển khai;

- Nghiên cứu, cập nhật thị trường, đề xuất các giải pháp phát triển tổ chức, nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa nguồn lực;

2. Xây dựng hệ thống văn bản quản trị nội bộ

- Nghiên cứu, thiết lập hệ thống văn bản quản trị nội bộ thuộc nghiệp vụ của Đơn vị (theo mảng phụ trách);

Đánh giá hiệu quả và đề xuất hoàn thiện, cải tiến hệ thống văn bản quản trị thuộc nghiệp vụ của Đơn vị (theo mảng phụ trách);

3. Công tác khác theo yêu cầu của lãnh đạo Ban

 

 

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành có liên quan

- Độ tuổi từ 25 tuổi trở lên

- Có kinh nghiệm tại vị trí ứng tuyển

- Có kinh nghiệm triển khai khung năng lực, am hiểu hệ thống đánh giá năng lực

- Có kiến thức về ngành bất động sản, có khả năng phân tích, tổng hợp, báo cáo tốt

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.