Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description


1. QUẢN LÝ THIẾT KẾ:


- Lập trình phê duyệt kế hoạch thiết kế. Kiểm soát kế hoạch thiết kế sau khi được phê duyệt;

- Lập nhiệm vụ thiết kế các giai đoạn;

- Tổ chức lựa chọn tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra các giai đoạn;

- Đánh giá chất lượng, sản phẩm của tư vấn, đề xuất thanh toán, quyết toán các hợp đồng với tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra;

- Quản lý và kiểm soát hồ sơ thiết kế các bộ môn Quy hoạch, Kiến trúc, Nội thất, Cảnh quan từ giai đoạn thiết kế Ý tưởng đến giai đoạn lập hồ sơ thiết kế BVTC. Đảm bảo các hồ sơ thiết kế đúng kế hoạch, đạt chất lượng và tuân thủ các quy định chung của Nhà nước; các quy định riêng của từng địa phương; các tiêu chí về thương hiệu sản phẩm của VPI và Guide line của đơn vị quản lý;

- Tổ chức cung cấp hồ sơ thiết kế phục vụ các công các pháp lý, thi công;

- Tổ chức phản hồi thông tin, điều chỉnh thiết kế trong giai đạn thi công;

- Tham gia đánh giá kỹ thuật các gói thầu liên quan theo phân công;

- Các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Ban.


2. PHỐI HỢP CÔNG VIỆC:


a. Phối hợp nội bộ Ban Quản lý thiết kế:- Là đầu mối tổng hợp lập, kiểm soát, quản lý các hồ sơ thiết kế các giai đoạn đảm bảo theo đúng các yêu cầu, quy định, quy trình nội bộ của VPI.

- Chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm soát kế hoạch, tiến độ tiết kế của Dự án được giao.

- Phối hợp với các thành viên trong Nhóm (Phòng) Kiến trúc, Quy hoạch, Kết cấu, MEP, Hạ tầng, Kinh tế và bộ phận khác liên quan trong Ban Quản lý Thiết kế để đảm bảo hoàn thành và nâng cao hiệu quả công việc của cá nhân và của Dự án được giao phụ trách.

b. Phối hợp với các Ban khác (D) hoặc Cty thành viên (L) của VPI:- Yêu cầu, đề xuất Ban R&D và Ban PTDA thu thập, cung cấp tài liệu, nghiên cứu về căn cứ pháp lý có liên quan đến Dự án và các dự án trong khu vực lân cận để làm cơ sở xác định các phương án, giải pháp tối ưu cho Dự án.

- Là đầu mối tổng hợp, lập hồ sơ báo cáo, giải trình vv… liên quan đến thiết kế Dự án, phục vụ các thủ tục pháp lý PTDA theo quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu của Ban R&D và Ban PTDA đảm bảo chất lượng và tiến độ.

- Đề xuất xin ý kiến Hội đồng Khoa học, Ban thẩm định các bước lập Hồ sơ thiết kế Dự án: Nhiệm vụ thiết kế; Ý tưởng thiết kế, cảnh quan; TMB

-Phương án kiến trúc; các giải pháp kỹ thuật cần ý kiến chuyên môn chuyên ngành hoặc vượt thẩm quyền (nếu có).

- Chủ trì phối hợp với Tổng thầu CGM (L6) để phối hợp quản lý thiết kế nhất quán giữa TKKT & TKBVTC. Bàn giao hồ sơ và thông tin giai đoạn TKKT để CGM tiếp nối quản lý thiết kế giai đoạn BVTC3. BÁO CÁO:- Nhận chỉ đạo và báo cáo thường xuyên cho Lãnh đạo Ban Quản lý thiết kế về Dự án theo yêu cầu công việc- Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ban Quản lý thiết kế về chuyên môn thiết kế khi cần hỗ trợ.- Báo cáo định kỳ tuần/tháng/năm cho Lãnh đạo Ban đối với Dự án được giao phụ trách (bằng mẫu BC tuần/tháng/năm của Cty)4. TUÂN THỦ:


- Nhận sự quản lý hành chính; Nhận và báo cáo kết quả thực hiện KPI từ Giám đốc Ban.


Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường đại học có chuyên ngành Kiến trúc, Quy hoạch hoặc các chuyên ngành có liên quan

- Tiếng anh thành thạo (Có thể giao tiếp với các đơn vị tư vấn nước ngoài về chuyên môn Khách sạn, Nghỉ dưỡng)

- Tuổi từ 35 - 40 tuổi

- Khả năng quản lý, điều hành công việc tốt.

- Năng động, sáng tạo, xử lý thông tin nhanh, chịu áp lực công việc.

- Kỹ năng trình bày, thuyết trình tốt.

- Có kinh nghiệm làm việc với các CQNN, cơ quan chuyên ngành là một lợi thế.

- Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.

- Kỹ năng thiết kế: Có khả năng phân tích hiện trạng, thiết kế Concept sơ bộ phục vụ lập mô hình thông số kinh doanh để tính PA. Có tư duy đầu tư vận hành công trình nghỉ dưỡng.

- Kỹ năng quản lý: Có khả năng lead team MEP, KC, QS trong giai đoạn thiết kế Concept sơ bộ nêu trên thực hiện công việc bám sát tiến độ đảm bảo mục tiêu dự án.- Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với các đơn vị vận hành khách sạn quốc tế từ giai đoạn lập ý tưởng đến triển khai thi công.Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên chính OD Phát triển tổ chức
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.