Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội, phân tích đánh giá, đề xuất cơ hội đầu tư

1.1. Triển khai duy trì mối quan hệ với CQNN và các đối tác, đơn vị địa phương để tìm kiếm cơ hội đầu tư

1.2. Thực hiện Nghiên cứu cơ hội đầu tư: Phân tích, đánh giá các yếu tố pháp lý, quy hoạch, cơ hội thị trường để đề xuất cơ hội đầu tư.

1.3. Báo cáo Phụ trách Khối PTDA trình Chủ tịch HĐQT xem xét chấp thuận cơ hội đầu tư.

2 Nghiên cứu đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư nội bộ phục vụ xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án với CQNN

2.1. Phối hợp với đơn vị chủ trì lập báo cáo định hướng đầu tư:

 • (i) Nghiên cứu pháp lý hiện hành và đặc thù địa phương để xây dựng định hướng kế hoạch và chi phí PTDA cho đến khi dự án được cấp GPXD;
 • (ii) Phối hợp với các phòng/Ban Chuyên môn trong công tác đề xuất định hướng đầu tư dự án;
 • (iii) Phối hợp với các Phòng/Ban Chuyên môn trong công tác đề xuất ý tưởng quy hoạch, đánh giá hiệu đầu tư sơ bộ của dự án.

2.2. Phối hợp với các Phòng ban Chuyên môn trong quá trình thực hiện Hợp đồng tư vấn đầu tư để xác định định hướng đầu tư cho dự án.

2.3. Nghiên cứu và trình Phụ trách khối để trình HĐQT phê duyệt chủ trương đầu tư nội bộ phục vụ xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án với CQNN

3 Thực hiện các thủ tục pháp lý chuẩn bị đầu tư dự án từ xin chấp thuận chủ trương đầu tư đến khi hoàn thành cấp phép xây dựng dự án (không bao gồm các công tác liên quan đến GPMB).

3.1. Trực tiếp soạn thảo văn bản pháp lý, làm việc với CQNN, tổ chức, cá nhân liên quan để hoàn thành các thủ tục pháp lý chuẩn bị đầu tư các dự án (từ khi bắt đầu nghiên cứu đề xuất dự án đến khi hoàn thành cấp phép xây dựng dự án) không bao gồm các công việc liên quan đến công tác GPMB theo phân công.

3.2. Lập, theo dõi, cập nhật tiến độ/kế hoạch triển khai thực hiện thủ tục pháp lý CBĐT các dự án.

3.3 Phối hợp với các Phòng/Ban Chuyên môn chủ trì thực hiện các Hợp đồng tư vấn khảo sát, đo đạc … phải triển khai tại hiện trường dự án.

3.4 Quản lý hồ sơ pháp lý giai đoạn CBĐT các dự án do Khối trực tiếp thực hiện.

4 Hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng.

4.1. Cung cấp thông tin pháp lý; Rà soát kế hoạch GPMB để đảm bảo phù hợp tiến độ PTDA tổng thể báo cáo Phụ trách Khối PTDA thẩm định.

4.2. Hỗ trợ bộ phận Giải phóng mặt bằng giải quyết các quan hệ, các thủ tục pháp lý để đảm bảo tiến độ PTDA đã được phê duyệt theo phân công.

5 Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Phụ trách Khối PTDA và lãnh đạo Công ty phân công

Job Requirement

 • Tốt nghiệp chuyên ngành: Quy hoạch, Kiến trúc, Xây dựng, Kinh tế xây dựng, Bất động sản và các chuyên ngành liên quan.
 • Đã từng làm vị trí tương tự tại các công ty BĐS lớn liên tục trong vòng 05 năm trở lên và đã từng làm ở vai trò thẩm định phê duyệt các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án tại các CQNN liên tục trong vòng 03 năm là 1 lợi thế.                
 • Có khả năng làm việc độc lập về công tác Chuyên môn pháp lý chuẩn bị đầu tư với cấp chuyên viên và lãnh đạo các phòng/ban của các Sở/ngành thuộc CQ QLNN.                                       
 • Am hiểu kiến thức về kinh doanh, thị trường bất động sản.
 • Có kiến thức pháp luật chung và pháp luật về đất đai, đầu tư, dự án, doanh nghiệp.
 • Có quan hệ Tốt với địa bàn Hà Nội hoặc Huế

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.