Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

- Lập phương án và kế hoạch trắc đạc, quản lý, thực hiện công tác đo đạc, trắc địa tại công trình. Kiểm tra và quản lý toàn bộ hệ thống mốc trắc địa phục vụ công tác thi công và quản lý ranh giới đất của dự án

- Tham gia xây dựng và đề xuất quy trình khảo sát, đo đạc công trình. Giám sát công tác trắc đạc thi công xây dựng, quan trắc lún, chuyển dịch công trình và các công việc liên quan

Tham gia phối hợp lập hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật trắc đạc

- Phối hợp thực hiện các công tác báo cáo, tiếp đoàn Thanh kiểm tra theo quy định

- Thực hiện các công việc khác trong phạm vi công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành Trắc đạc hoặc các chuyên ngành liên quan

Từ 2 - 4 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Chủ động, quyết liệt, xử lý thông tin nhanh. Khả năng chịu áp lực công việc tốt

Nắm vững tiêu chuẩn, am hiểu các quy định, quy chuẩn về trắc đạc

Similar Jobs

  • Location: Thanh Hoa
  • Required skills: [CTV] Cán bộ Kết cấu
  • Number of positions: 2
  • Posted: 05/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.