Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

1. Giám sát thi công tại công trường

Rà soát bản vẽ thiết kế, bản vẽ biện pháp, bản vẽ thi công; Kiểm tra nhà thầu thi công đúng bản vẽ, biện pháp được duyệt

- Đôn đốc, theo dõi tiến độ thi công.

Tham gia các cuộc họp với nhà thầu; Phối hợp với Tư vấn giám sát thực hiện các nhiệm vụ giám sát, nghiệm thu, giải quyết vướng mắc trong quá trình thi công, điều phối chung công việc để triển khai đảm bảo yêu cầu gói thầu.

2. Phối hợp thực hiện các công tác báo cáo, tiếp đoàn Thanh kiểm tra theo quy định

3. Thực hiện các công việc khác trong phạm vi công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành Xây dựng, Giao thông hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Từ 2 - 4 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Có kinh nghiệm trong việc giám sát, quản lý thi công xây dựng tại các dự án Chung cư, Khu đô thị, các công trình cấp 1, cấp đặc biệt…

Similar Jobs

  • Location: Thanh Hoa
  • Required skills: [CTV] Cán bộ Trắc đạc
  • Number of positions: 1
  • Posted: 05/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.